<div align="center"> <h1>baKu baKu baKu baKu baKu baKu</h1> <h3>Fotosy</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.satfilm.pl/~bakuus" rel="nofollow">http://www.satfilm.pl/~bakuus</a></p> </div>